054-2620247 telephone

אבחון דידקטי ירושלים

להלן השירותים הניתנים ע"י פיליפ:

 1. services1אבחון ליקויי למידה - אבחון דידקטי לילדים, סטודנטים ומבוגרים:
  מיועד לתלמידים מכיתה ב' עד יב'. כמו כן ניתן לערוך אבחון לסטודנטים לקראת המבחן הפסיכומטרי, לקראת הלימודים באוניברסיטאות או במוסדות הלימוד השונים.

  מה בודק האבחון? אבחון ליקויי למידה נועד לבדוק את מהות קשייו של התלמיד ולקבוע אם אלה נובעים מליקויי למידה או מקשיים אחרים. כגון דפוסי למידה לא מתאימים, קשיים רגשיים, יכולת נמוכה ועוד.
  קרא עוד על ליקויי למידה:מידע שימושי בנוסף לכך, התמונה הכוללת המתקבלת באבחון, מאפשרת להמליץ על העזרה המתאימה לתלמיד ועל דרכים לקידומו. בין אלה נמנים גם התאמות בדרכי הוראה והתאמות בדרכי היבחנות. האבחון הדידקטי עוסק במיפוי כישורי ותפקודי הלמידה של התלמיד.
  באבחון דידקטי הדגש הנו על מיפוי מיומנויות למידה בסיסיות (קריאה, כתיבה, חשבון) וזיהוי אסטרטגיות הלמידה של התלמיד ויעילותן, תוך בדיקת המנגנונים הקוגניטיביים (דוגמת זיכרון, שפה, קשב) העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות היסוד.
  האבחון הדידקטי משמש בסיס לבניית תוכנית התערבות וסיוע לתלמיד וכן בסיס לבקשת התאמות היבחנות רמה 1-2 (דוגמת תוספת זמן, הכתבה לבוחן ניטראלי, הקראה ועוד).
  כדי ללמוד על תהליך האבחון לחץ מהו תהליך האבחון?
   
 2. services2אבחון מאושר ע"י משרד הרישוי, מבחנים בעל פה לתיאוריה עבור בעלי לקות למידה.
   
 3. אבחון קשב וריכוז - אבחון במקיל ל-.T.O.V.A מבחן .C.P.T + שאלון סימפטומים ה - DSM-IV.
   
 4. טיפול בהפרעות קשב וריכוז וייעוץ ע"י תוכנה לשיפור הקשב והריכוז ATTENGO.
   
 5. הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה:
  הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה: הדרכה וטיפול התואמים את כישוריו ויכולותיו של התלמיד, תוך התייחסות לסגנון הלמידה הייחודי של התלמיד.

  במהלך הסיוע התלמיד ירכוש כלים ואסטרטגיות למידה, יפתח מודעות לסגנונות הלמידה השונים והמגוונים, יתאים אותם לעצמו ויבצע תהליכים של מטהקוגניציה. בעקבות הטיפול, התלמיד יהפוך ללומד עצמאי, בעל מודעות לתהליכים שעליו לבצע לשם השגת יעדיו הלימודיים. בטוחני שלאחר תהליך ההתערבות התלמיד יעצים את עצמו וירגיש בטוח בעצמו ודימויו העצמי יעלה לאין ערך!

   
 6. ייעוץ והדרכת הורים ומורים:
   ייעוץ והכוונה בהתמודדות מול האתגר החשוב הכרוך בחינוך והוראת תלמידים בעלי לקות למידה. הייעוץ מתקיים בקליניקה או בבית התלמיד או בבית הספר.
   
 7. הרצאות בנושא ליקויי למידה:
  הרצאות בנושא ליקויי למידה: הכרת סוגים שונים של לקויות למידה, הגדרה הלקויות,הבחנה מבדלת, המלצות לדרכי התערבות וטיפול, "טיפים" יישומיים במסגרת הכיתה והבית. מתי לפנות לאנשי מקצוע ולמי לפנות. ניתן לתאם מראש את תכני ההרצאות ולמקדם לקהל היעד: הורים, מורים, מדריכים, תלמידים וכו'. ההרצאהמועברת באמצעות מצגת POWERPOINT.