054-2620247 telephone

אבחון דידקטי ירושלים

ספרים מומלצים בנושא: ליקויי למידה. 

 1. ילד שלי מיוחד מאת: עירית חגי. הוצאת: מודן.
 2. הוראה מתקנת הלכה למעשה מאת: מוריה טלמור. הוצאת: תלפיות.
 3. אסטרטגיות למידה מאת: עמרם מליץ. הוצאת: המכון לשיפור הישגים.
 4. ספר האסטרטגיות למידה מאת: פר' שלמה קניאל. הוצאת: מטח.
 5. מי מפחד מ-ADHD מאת: שרית טגנסקי. הוצאת: רימונים.
 6. המוח ועולם הנפש מאת: מארק סולמס. הוצאת: הקיבוץ המאוחד.
 7. הילד בתוך השריון מאת: ד"ר צ'סנר. הוצאת: אח.
 8. אינטליגנציה רגשית מאת: ד"ר דניאל גולמן. הוצאת: מטר.
 9. ילדים עם צרכים מיוחדים מאת: ד"ר גרינספן/ ווידר. הוצאת: קוראים.
 10. דיסגרפיה מאת: רות אנגל. הוצאת: רמות.
 11. דיספרקסיה מאת: קייט ריפלי. הוצאת: אח. 

livres


בכבוד רב,

 

בןגיגי פיליפ